PURSAKLAR KAYMAKAMLIĞI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’ndan
DUYURU
 
        09.12.2004 tarih ve  25665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 5263 sayılı yasanın 19.ncu maddesinde yer alan “İlçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci Mütevelli Heyetinde görev alırlar” denmektedir.
 
        Yasa gereği İlçemizde kurulu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın amacı ile aynı olan ve görev almak isteyen Sivil Toplum Örgütlerinin yöneticilerinin “vakıf senedi veya dernek tüzüğü” ile birlikte 05.12.2018 tarihine kadar Vakfımız Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
        Sivil Toplum Örgütlerinin senet ve tüzükleri incelendikten sonra Vakfın amacına uygun olan kuruluş yöneticileri 06.12.2018 tarihinde bir araya gelerek kendi aralarında seçecekleri bir yönetici Vakfımız Mütevelli Heyetinde görev alacaktır.